Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De te hanteren rentetermijnstructuur (RTS) bij waardeoverdracht

Q&A

Vraag:

Moet een pensioenfonds in het kader van waardeoverdracht een rentetermijnstructuur berekenen per 1 oktober?

Gepubliceerd: 28 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Nee, een pensioenfonds hoeft geen rentetermijnstructuur te berekenen per 1 oktober betreffende de waardeoverdracht.

Op grond van de regelgeving moet bij waardeoverdracht gewerkt worden met de rentetermijnstructuur die geldt per 1 oktober. De rentetermijnstructuur die DNB publiceert, wordt vastgesteld met behulp van de eindmaandsgegevens. Die rentetermijnstructuur geldt voor de gehele volgende maand. Elke berekening van de technische voorzieningen die in een maand wordt uitgevoerd, wordt gedaan met de rentetermijnstructuur per ultimo van de vorige maand. Voor waardeoverdracht betekent dit dat de rente die geldt op 1 oktober van een jaar, de rente is zoals vastgesteld per ultimo september van dat jaar. Met ander woorden is de berekening gebaseerd op de rentetermijnstructuur van ultimo september, maar hoeft de berekening niet op 1 oktober plaats te vinden.

Ontdek gerelateerde artikelen