Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Opname in het pensioenregister

Factsheet

Een pensioenfonds moet zich bij zijn oprichting melden bij de Nederlandsche Bank (DNB). Zodra een pensioenfonds met zetel in Nederland is opgericht wordt het pensioenfonds door DNB ingeschreven in een register. Dit register staat op de website van DNB.

Gepubliceerd: 24 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Artikel 210 van de Pensioenwet en artikel 204 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling schrijven voor dat de toezichthouder een register beheert waarin alle pensioenfondsen met zetel in Nederland worden ingeschreven.

Algemeen pensioenfondsen

Ook algemeen pensioenfondsen met vergunning zijn in het register opgenomen. Heeft een pensioenfonds een vergunning om pensioenregelingen in andere lidstaten uit te voeren? Dan vermeldt het register in welke lidstaten het fonds dit doet.

Ontdek gerelateerde artikelen