Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Oprichten van een pensioenfonds

WTP Factsheet

De oprichting van een pensioenfonds is niet eenvoudig. De ervaring leert dat het een lang en zorgvuldig proces is. Het aantal vereisten waaraan voldaan moet worden is groot. In deze factsheet wordt op een rij gezet waar pensioenfondsen aan moeten denken:

Gepubliceerd: 24 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief
 • Wat is een pensioenfonds?
 • Wat mag het pensioenfonds wel en niet doen?
 • Hoe gaat de meldingsprocedure in zijn werk?
 • Hoe kan DNB betrokken worden bij de oprichting?

De ervaring leert dat vroegtijdige betrokkenheid van DNB van belang is. Het pensioenfonds heeft dan de nodige tijd om eventuele aanpassingen in fondsstukken, financiële opzet, governance of bedrijfsvoering door te voeren, zodat het bij de start volledig aan de vereisten van de wet voldoet.

Wel of geen vergunningsplicht?

Bij de oprichting van een pensioenfonds onderscheiden we twee situaties:

 1. De oprichting van een algemeen pensioenfonds (APF), waarvoor wél een vergunningplicht geldt.
 2. De oprichting van een ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds waarvoor géén vergunningplicht geldt.

Regels en beleid algemeen pensioenfonds

De regels en het beleid bij een vergunning(aanvraag) voor een (APF) vindt u op de pagina voor het APF.

Regels en beleid overige pensioenfondsen

Hieronder is een overzicht naar informatie opgenomen over de oprichting van een ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds.
Onderstaand overzicht maakt duidelijk waarmee oprichters van een pensioenfonds rekening moeten houden voordat het pensioenfonds daadwerkelijk pensioenregelingen zal kunnen gaan uitvoeren.

Overzicht oprichting

 1. Wat is een pensioenfonds?
 2. Wanneer treden pensioenfondsen in oprichting in contact met DNB?
 3. Welke stukken overlegt een pensioenfonds in oprichting dertien weken voor oprichting?
 4. Wettelijke meldingsplicht voor oprichters van pensioenfondsen.
 5. Waar moet de melding van oprichting van een pensioenfonds worden gedaan?
 6. Grensoverschrijdende activiteiten Nederlandse pensioenfondsen
 7. Opname in het Pensioenregister
 8. Financiële opzet en premiedemping bij een startend fonds of -collectiviteitskring APF

Ontdek gerelateerde artikelen