Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvulling weerstandsvermogen bij groei van het beheerd pensioenvermogen

Q&A

Gepubliceerd: 27 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe vindt aanvulling van het weerstandsvermogen plaats indien het beheerd pensioenvermogen is gegroeid?

Antwoord:

Het is denkbaar dat het weerstandsvermogen van een APF onder het wettelijke minimum daalt of dreigt te dalen door aangroei van het door het APF beheerde pensioenvermogen. In dat geval zal het weerstandsvermogen aangevuld moeten worden door de werkgever of vanuit de collectiviteitskring(en). In de uitvoeringsovereenkomst (of het uitvoeringsreglement) dient vastgelegd te worden op welke manier in de aanvulling van het weerstandsvermogen kan worden voorzien wanneer daartoe noodzaak ontstaat.

Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen, dat de werkgever bovenop de overeengekomen pensioenpremie een bijdrage voor de aanvulling van het weerstandsvermogen betaalt, of dat een collectiviteitskring een bijdrage voldoet die afhankelijk is van het behaalde rendement op het kringvermogen, ten behoeve van de vereiste bijbehorende ophoging van het weerstandsvermogen.

Wanneer van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt dit door DNB niet geïnterpreteerd als een onttrekking aan het kringvermogen. Feitelijk wordt er namelijk - voordat het rendement wordt toegevoegd aan de kring - op het bruto rendement (naast andere gebruikelijke kostenverrekeningen) een extra bijdrage ingehouden, waarna een netto rendement resulteert dat vervolgens wordt toegevoegd aan het kringvermogen.

Toelichting

Het is denkbaar dat het weerstandsvermogen van een APF onder het wettelijke minimum daalt of dreigt te dalen. DNB vraagt bij de vergunningaanvraag om te beschrijven hoe het APF deze situaties tracht te voorkomen en, indien deze zich voordoen, gaat herstellen. De wijze waarop het weerstandsvermogen wordt aangevuld, wordt duidelijk en volledig beschreven in de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement. Tevens wordt beschreven welke voorwaarden, termijnen en begrenzingen daarbij gelden.

Ontdek gerelateerde artikelen