Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggingen APF

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Welke elementen komen in het kader van een vergunningaanvraag voor een APF aan de orde bij de beschrijving van de beheerste en integere bedrijfsvoering - zoals bedoeld in onderdeel m van artikel 40c van het Besluit uitvoering Pensioenwet en WVB - ten aanzien van de beleggingen?

Antwoord:

Bij de beschrijving van de beheerste bedrijfsvoering ten aanzien van beleggingen komen ten minste de volgende onderdelen aan de orde.

  • De investment beliefs van het APF bestuur, dan wel als deze er nog niet is, het proces om deze vast te stellen.
  • Het proces om het strategisch beleggingsbeleid per kring vorm te geven, waaronder het proces van vaststelling van de risicohouding in afstemming met de betrokken kring-organen en intern toezicht.
  • De opzet van de uitvoering van de vermogensbeheeractiviteiten, waaronder de organisatiestructuur binnen het APF en de kringen met betrekking tot het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid. Dit betreft ook:
    • De inrichting van de risicobeheerfunctie, risicobeheer procedures en de wijze van risicometing- en beheersing.
    • Hoe de aansluiting is tussen de organisatiestructuur binnen het APF en eventuele externe ondersteuning.
    • De cyclus voor het beleggingsbeleid op grond waarvan het strategisch beleggingsbeleid, beleggingsplan en de uitvoering periodiek worden geëvalueerd en herbeoordeeld.

Ontdek gerelateerde artikelen