Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijze aanhouden weerstandsvermogen

Q&A

Vraag:

Hoe houdt een APF het weerstandsvermogen aan?

Gepubliceerd: 20 januari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Het weerstandsvermogen wordt, gezien de bestemming, door een APF in liquide vorm en risicovrij aangehouden. Daarbij gelden de volgende eisen:

Het weerstandsvermogen is te allen tijde onmiddellijk opeisbaar.
Het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen moet passen binnen een beheerste bedrijfsvoering van het fonds.
Het APF moet kunnen aantonen dat het de beschikbaarheid van het weerstandsvermogen waarborgt.

Toelichting

Het doel van het weerstandsvermogen is te dienen als een doorlopend aanwezige en opvraagbare buffer tegen bedrijfsrisico’s. Het doel is niet het behalen van rendement. Daarom dient het weerstandsvermogen liquide en risicovrij te worden aangehouden, op een deposito of belegd in hoogwaardig kortlopend staatspapier (al dan niet via een geldmarktfonds), waarbij de genoemde voorwaarden onverminderd gelden.

Ontdek gerelateerde artikelen