Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling S2 (aandelen en vastgoedrisico) voor hedge funds binnen standaardmodel vereist eigen vermogen

Q&A

Gepubliceerd: 17 maart 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe wordt S2 (aandelen en vastgoedrisico) vastgesteld voor hedge funds binnen het standaardmodel voor vaststelling van het vereist eigen vermogen?

Antwoord:

Bij het toepassen van de schokken op de beleggingen is in principe het look-through principe (doorkijkbeginsel) van toepassing. Indien dit voor beleggingen in hedge funds leidt tot een schok die niet in overeenstemming is met het risico van de hedge fund belegging bij een betrouwbaarheid van 97,5 procent kan het pensioenfonds gebruik maken van een prudente afschatting van het risico of kan het pensioenfonds opteren voor een (partieel) intern model.

Look-through 

Bij de doorrekening van de scenario’s in de VEV berekening moet het look-through principe worden toegepast. Dit houdt in dat door de beleggingsproducten heen wordt gekeken naar de achterliggende risico’s, zodat de impact van het scenario volledig wordt onderkend. Dit vereist dat pensioenfondsen analyseren of en op welke wijze posities gevoelig zijn voor de risicoscenario’s in de standaardmethode en daarbij alle materiële achterliggende risico’s inventariseren.

Voor veel hedge funds geldt dat het look-through principe niet noodzakelijk tot een adequate schok voor de berekening van het VEV leidt. Voorbeelden hiervan zijn hedge funds met arbitragestrategieën of hedge funds die directionele bets nemen en op zeer korte termijn hun exposures van positief naar negatief of andersom wisselen. In deze situaties zijn de exposures op rapportagedatum niet representatief voor de risico’s die de hedge funds lopen en leidt toepassing van het look-through principe op basis van exposures niet tot een adequate inschatting van het risico bij een betrouwbaarheid van 97,5 procent. Wanneer de exposures op rapportagedatum niet representatief zijn voor de risico’s die hedge funds lopen wordt gezocht naar andere risicomaatstaven die wel adequaat inzicht geven in de risico’s. Een pensioenfonds moet de risicodrijvers van de beleggingen in hedge funds kennen.

In de situaties dat het look-through principe niet tot een adequate inschatting van het risicoprofiel van de hedge funds leidt en alternatieve risicomaatstaven geen inzicht bieden in de risico’s dan maakt het pensioenfonds gebruik van een prudente afschatting van het risico, bijvoorbeeld gebaseerd op de standaardschok voor niet-beursgenoteerde aandelen (40%).

Betrouwbaarheidsniveau 97,5% 

Het is bij de doorrekening van scenario’s alleen toegestaan om gebruik te maken van benaderingsmethoden als deze tot realistische resultaten leiden. Als de benaderingsmethode niet passend is voor een risico-inschatting bij een betrouwbaarheid van 97,5 procent, dan moet het fonds een partieel intern model hanteren voor dit risico. In alle gevallen dient het pensioenfonds zicht te hebben op het risicoprofiel van de hedge fund beleggingen.

Ontdek gerelateerde artikelen