Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verkiezingen leden verantwoordingsorgaan

Q&A

Vraag:

Mag een pensioenfonds een drempel voor kandidaatstelling instellen bij verkiezingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan?

Gepubliceerd: 04 maart 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, een pensioenfonds kan een drempel voor kandidaatstelling instellen bij verkiezingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan.

Drempel voor kandidaatstelling

Bij verkiezingen voor leden van het verantwoordingsorgaan kunnen kandidaten worden voorgedragen door verenigingen of door individuele (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Een pensioenfonds kan de eis stellen dat een kandidaat een (vooraf bepaalde) hoeveelheid handtekeningen moet hebben om op de kandidatenlijst voor de verkiezingen te komen. Zo waarborgt het fonds dat op de kandidatenlijst alleen kandidaten komen die op daadwerkelijke steun kunnen rekenen. Uiteraard moet het fonds zich dan inspannen om individuen daadwerkelijk de mogelijkheid te bieden zich kandidaat te stellen. Het fonds moet zelf de drempel voor kandidaatstelling vaststellen en onderbouwen.

Verkiezingsreglement

DNB verwacht dat een pensioenfonds waar de leden van het verantwoordingsorgaan met een verkiezing worden vastgesteld, naast een regeling in de statuten, ook een verkiezingsreglement opstelt. Hierin regelt het fonds zaken als het organiseren van de verkiezingen, benoemingen van een verkiezingscommissie, de kandidaatstelling, bepalen en publiceren van de verkiezingsuitslag, bezwaarmogelijkheden en bijvoorbeeld ook hoe om te gaan met tijdelijke of tussentijdse vacatures. Dit maakt het verkiezingsproces en de interne spelregels bij verkiezingen transparant voor alle belanghebbenden.

Ontdek gerelateerde artikelen