Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Doorvoeren eerste korting uit herstelplan

Q&A

Vraag:

Wanneer moet het pensioenfonds de eerste korting uit het herstelplan doorvoeren?

Gepubliceerd: 21 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Als een pensioenfonds in het (geactualiseerde) herstelplan een korting opneemt om binnen de hersteltermijn van maximaal tien jaar over het vereist eigen vermogen te beschikken, kan het pensioenfonds besluiten om de korting uit te smeren over de looptijd van het herstelplan. In verband met de eis van tijdsevenredig herstel moet het pensioenfonds de eerste korting altijd doorvoeren binnen het eerste hersteljaar van het (geactualiseerde) herstelplan. Het eerste hersteljaar van het (geactualiseerde) herstelplan begint op de dag waarop het pensioenfonds in tekort is geraakt (artikel 138, lid 1 Pensioenwet), dan wel de datum van actualisatie (artikel 138, lid 7 Pensioenwet).

De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad na het actualisatiemoment (artikel 138, lid 7 Pw) heeft geen invloed op de hoogte van de eerste korting die in het (geactualiseerde) herstelplan is opgenomen. Zie ook de Q&A verwerken eerste korting in de technische voorzieningen. Voor de wijze van modelleren van deze korting, zie ook de Q&A Modelleren voorwaardelijke kortingen.

Ontdek gerelateerde artikelen