Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Herstelplan en modelleren van kortingen

Q&A

Gepubliceerd: 10 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Op welke manier modelleren pensioenfondsen voorwaardelijke kortingen in een herstelplan: op een ‘gesloten manier’ of op een ‘open manier’?

Antwoord:

Pensioenfondsen modelleren voorwaardelijke kortingen in een herstelplan altijd op ‘gesloten’ manier. Dat houdt in dat in de prognoses alleen de pensioenaanspraken en –rechten worden gekort die bestonden op het startmoment van de looptijd van het herstelplan of geactualiseerde herstelplan.

Het is niet toegestaan dat pensioenfondsen er in een herstelplan vanuit gaan dat aanspraken die ontstaan ná het startmoment voor het herstelplan, worden gekort (de zogeheten ‘open’ manier van korten).

Dit is consistent met de lijn die geldt bij onvoorwaardelijke korting bij de maatregel minimaal vereist eigen vermogen op grond van artikel 140 Pensioenwet, waar ook met het gesloten systeem wordt gewerkt.

Ontdek gerelateerde artikelen