Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wanneer is een herstelplan beëindigd en wat gebeurt als het pensioenfonds in hetzelfde kalenderjaar opnieuw in tekort raakt?

Q&A

Gepubliceerd: 21 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wanneer is het herstelplan van een pensioenfonds beëindigd en mag een pensioenfonds terugvallen op het oorspronkelijke herstelplan als het in hetzelfde kalenderjaar opnieuw in tekort raakt?

Antwoord:

Een herstelplan is beëindigd wanneer de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds aan het einde van een kalenderkwartaal is komen te liggen op of boven de bij krachtens artikel 132 pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen.

Als een pensioenfonds later opnieuw in tekort raakt moet het pensioenfonds een nieuw herstelplan indienen. Een pensioenfonds kan echter terugvallen op het oude herstelplan als het pensioenfonds in het zelfde kalenderjaar eerst uit tekort raakt maar daarna op een kalenderkwartaal opnieuw in tekort raakt. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Het pensioenfonds dient een verzoek in bij De Nederlandsche Bank voor herleving van het oude herstelplan.
  • Bij dat verzoek moet het pensioenfonds onderbouwen dat het oorspronkelijke herstelplan nog steeds passend is.
  • De actualisatie van het herstelplan vindt plaats op het moment waarop de actualisatie in het oorspronkelijke herstelplan had moeten plaatsvinden.

Ontdek gerelateerde artikelen