Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rol actuaris

Factsheet

Voor de uitvoering van het prudentieel toezicht op pensioenfondsen maakt DNB gebruik van rapportages van deze instellingen. Deze zijn voorzien van verklaringen van externe actuarissen, waarin zij verklaren dat voldaan is aan een aantal wettelijke eisen. Het oordeel en de verklaring van de externe actuaris faciliteren daarmee in belangrijke mate het toezicht op pensioenfondsen.

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De verplichting om rapportages te voorzien van een verklaring van de actuaris is vanwege het publieke belang vastgelegd in de Pensioenwet. Bij pensioenfondsen beoordeelt de actuaris of voldaan is aan een aantal artikelen uit de Pensioenwet met betrekking tot het Financieel Toetsingskader (FTK). Deze artikelen gaan onder meer over de technische voorzieningen, de kostendekkende premies, het (minimaal) vereist eigen vermogen en eventuele herstelplannen van het pensioenfonds. Met zijn verklaring geeft de actuaris aan dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan deze artikelen uit de Pensioenwet. De verklaring wordt bij de jaarstaten gevoegd.

Informatie- en meldingsplicht

De rol van de actuaris beperkt zich niet tot het geven van een verklaring, maar omvat ook een wettelijke informatie- en meldingsplicht.

Ontdek gerelateerde artikelen