Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling rentetermijnstructuur pensioenfondsen vanaf 1 januari 2023

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB heeft besloten de door de Commissie Parameters 2022 voorgestelde Ultimate Forward Rate (UFR) methode vanaf 1 januari 2023 in te voeren.

Voor de constructie van de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen geldt daarmee vanaf 1 januari 2023 het volgende:

  • De eerder gepubliceerde methodiek voor de afleiding van de rentetermijnstructuur uit swaprentes is van kracht (zie: “Vaststelling methode rentetermijnstructuur FTK”, 10 maart 2005) voor looptijden tot en met 50 jaar.

  • De rentetermijnstructuur voor looptijden voorbij 50 jaar wordt geëxtrapoleerd door gebruik te maken van een constante eenjaars-forward rente. Deze constante eenjaars-forward rente wordt gebaseerd op de 30-jaars forward rente met een looptijd van 20 jaar.

In formules geldt voor de extrapolatie het volgende (de notatie is ontleend aan het document waarnaar in de vorige alinea wordt verwezen en is op basis van “annually compounded interest”):

  • De eenjaars-forward rente f_30,50 voor de extrapolatie wordt als volgt bepaald uit de 30- en 50-jaars zero-coupon marktrentes z_30 en z_50 uit de rentetermijnstructuur:
Vaststelling rentetermijnstructuur pensioenfondsen formule
  • De geëxtrapoleerde zero-coupon rentes z_(50+h) worden als volgt bepaald:
Vaststelling rentetermijnstructuur pensioenfondsen formule

De op deze manier bepaalde rentetermijnstructuur moet gebruikt worden voor de discontering van pensioenverplichtingen op grond van artikel 2 lid 2 van het Besluit FTK.

Ontdek gerelateerde artikelen