Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De pensioenovereenkomst in het DNB-toezicht

Factsheet

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB houdt geen direct toezicht op de pensioenovereenkomst, hoogstens incidenteel.

In de pensioenovereenkomst worden arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. De Pensioenwet kent drie soorten overeenkomsten die kunnen worden afgesloten:

  • uitkeringsovereenkomst (een vastgestelde pensioenuitkering)
  • kapitaalovereenkomst (een vastgesteld kapitaal aan het eind van de looptijd waarmee het pensioen dient te worden aangekocht)
  • premieovereenkomst (een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering).

Inhoud pensioenovereenkomst

Naast het karakter van de pensioenovereenkomst (uitkering, kapitaal of premie) staat in de pensioenovereenkomst onder andere vermeld of er toeslagen worden verleend. Ten aanzien van toeslagen wordt in zo´n geval aangegeven wat het ambitieniveau is en welke voorwaarden gelden bij de toeslagverlening. Tevens kan de werkgever in de pensioenovereenkomst het voorbehoud maken om de werkgeversbijdrage te verminderen of te beëindigen.

Toezichtstaak van DNB in de pensioensector

De toezichtstaak van de DNB richt zich primair op de pensioenuitvoerder. Het materieel toezicht houdt zich daarbij bezig met het pensioenreglement. De handhaving van de voorschriften die individuele relaties reguleren (bijvoorbeeld de relatie werkgever- werknemer) wordt overgelaten aan de betrokken partijen zelf. Dat neemt niet weg dat DNB uitleg kan geven over de eisen waaraan een werkgever voor wat betreft de pensioenovereenkomst moet voldoen.

Toezicht op pensioenovereenkomsten

DNB betrekt de pensioenovereenkomst niet bij voorbaat in het toezicht. Alleen bij signalen of na constatering van gebreken in de vertaling van pensioenovereenkomst naar uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement, is er aanleiding om de pensioenovereenkomst in het toezicht te betrekken. Dit betekent dat DNB niet alle pensioenovereenkomsten opvraagt. Alleen wanneer er reden is aan te nemen dat er iets niet in orde is, bekijkt DNB een pensioenovereenkomst (risico gebaseerd toezicht).

Beoordeling pensioenovereenkomst

Indien DNB een pensioenovereenkomst in behandeling heeft, wordt beoordeeld of de pensioenovereenkomst in overeenstemming is wet- en regelgeving en met andere relevante fondsdocumenten. De pensioenovereenkomst moet samen met het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement een sluitend geheel zijn.

Ontdek gerelateerde artikelen