Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Echtscheiding en ouderdomspensioen

Factsheet

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Echtscheiding heeft gevolgen voor het pensioen, omdat het pensioen valt binnen de boedelverdeling onder beide ex-partners. Hoe die pensioenverdeling gaat, is wettelijk geregeld.

Pensioenregelingen bevatten vaak bepalingen over de gevolgen van scheiding van een deelnemer. Deze mogen niet strijdig zijn met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS). Het is wel mogelijk dat een pensioenregeling ruimere rechten toekent dan die wet. Zo regelt de VPS alleen de gevolgen van beëindiging van een huwelijk en van een geregistreerd partnerschap. Een pensioenregeling kan ook rechten toekennen aan de voormalige partner van een deelnemer met wie de deelnemer niet gehuwd was, noch een niet-geregistreerd partnerschap had.

Verevening van pensioenrechten

De VPS regelt dat bij scheiding de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen toekomt aan de ex-partner van de deelnemer in een pensioenregeling. Deze wettelijke verevening van pensioenrechten is niet verplicht. Partners kunnen bij het aangaan van het huwelijk via huwelijkse voorwaarden of op het moment van scheiden via een echtscheidingsconvenant een andere verdeling overeenkomen. Daarbij is het mogelijk dat (ex)-partners afspreken dat een echtgenoot alle opgebouwde rechten op ouderdomspensioen zelf behoudt.

Het verdeelde ouderdomspensioen blijft afhankelijk van het leven van de deelnemer. Dit betekent dat de pensioenuitkeringen ingaan op het moment dat de deelnemer met pensioen gaat en voortduren zolang de deelnemer in leven is. Indien de voormalige partner van de deelnemer overlijdt, dan valt zijn/haar recht op ouderdomspensioen terug aan de deelnemer.

Na het overlijden van de deelnemer ontstaat voor de ex-partner een recht op uitkering van bijzonder nabestaandenpensioen. Dit geldt alleen indien er tijdens het huwelijk een recht op nabestaandenpensioen was opgebouwd. De aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen is geregeld in artikel 57 van de Pensioenwet.

Aanvragen van verevening

De ex-partner kan de pensioenrechten alleen verkrijgen indien de deelnemer of de ex-partner binnen twee jaar na de scheidingsdatum een aanvraag tot verevening indient bij de pensioenuitvoerder.

Omzetten van een pensioenrecht (conversie)

De ex-echtgenoten kunnen overeenkomen dat het verkregen recht op pensioen dat afhankelijk is van het leven van de deelnemer wordt omgezet in een eigen zelfstandig pensioen voor de voormalige partner. De ex-partner verkrijgt daarmee een pensioenrecht op zijn/haar eigen leven. Deze omzetting is alleen mogelijk indien de pensioenuitvoerder bereid is hieraan mee te werken. Bij overlijden van de ex-partner valt het recht niet terug aan de deelnemer. De conversie van pensioenrechten omvat zowel het ouderdomspensioen als het bijzonder nabestaandenpensioen.

Kosten

Een pensioenuitvoerder mag de kosten van de verevening voor de helft aan elke partner in rekening brengen.

Ontdek gerelateerde artikelen