Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Partnerpensioen en echtscheiding

Factsheet

Echtscheiding heeft consequenties voor het pensioen. Wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen?

Gepubliceerd: 04 februari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Sinds 1973 is de verdeling van het partnerpensioen bij echtscheiding wettelijk geregeld. Door de jaren heen zijn alle vormen van partnerpensioen grotendeels aan elkaar gelijkgesteld.

Bijzonder partnerpensioen

In geval van echtscheiding, ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed of beëindiging van een (geregistreerd) partnerschap heeft de gewezen echtgenoot of partner een aanspraak op partnerpensioen. Deze aanspraak heet meestal bijzonder partnerpensioen. Het wordt op de volgende manier bepaald:

  • Als het gaat om de echtgenoot of partner van een deelnemer, dan berekent het fonds de aanspraak op dit bijzondere partnerpensioen alsof de deelnemer op de scheidingsdatum de deelneming in het fonds voortijdig beëindigt. Hierbij wordt dan een ontslagaanspraak vastgesteld en deze komt toe als bijzonder partnerpensioen aan de ex-echtgenoot of ex-partner. Bij een volgende partnerrelatie wordt het nieuwe partnerpensioen berekend onder aftrek van het eerder toegekende bijzonder partnerpensioen. Indien de ex-echtgenoot of ex-partner eerder overlijdt dan de deelnemer, blijft die aftrek gehandhaafd, tenzij in de pensioenregeling is bepaald dat het bijzondere partnerpensioen in dat geval deel gaat uitmaken van de aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de nieuwe partner van de deelnemer.
  • Als het gaat om de echtgenoot of partner van een gewezen deelnemer of een gepensioneerde dan ontvangt de ex-echtgenoot of ex-partner de aanspraak die de deelnemer bij het einde van zijn deelneming heeft gekregen.

Het kan ook anders

De echtgenoten of partners kunnen van wettelijke toekenning van bijzonder partnerpensioen afwijken in onderlinge voorwaarden of een overeenkomst. Wel geldt hierbij dat het pensioenfonds moet instemmen met de afwijkende regeling.

Daarnaast is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. Voor het bijzonder partnerpensioen heeft deze wet ook gevolgen. Als beide ex-echtgenoten of ex-partners tot conversie besluiten, wordt de aanspraak op bijzonder partnerpensioen hierin betrokken. Er ontstaat dan een zelfstandige aanspraak op pensioen voor de ex-echtgenoot of ex-partner, die geheel onafhankelijk is van de deelnemer.

Ontdek gerelateerde artikelen