Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod op nevenactiviteiten voor pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 03 november 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Pensioenfondsen dienen zich te beperken tot het verstrekken van pensioenuitkeringen en tot werkzaamheden die daarmee verband houden.

Nevenactiviteiten zijn activiteiten die niet direct samenhangen met de kerntaak van een pensioenfonds en zijn in principe niet toegestaan. De kernactiviteiten van een pensioenfonds in relatie tot het uitvoeren van een pensioenregeling zijn:

  • algemene risicobeheersing,
  • administratieve uitvoering van een pensioenregeling,
  • beleggen en beheren van de financiële middelen
  • informatieverschaffing aan de deelnemers.

Pensioenfondsen moeten zich beperken tot het verstrekken van pensioenuitkeringen en het verrichten van werkzaamheden die daar rechtstreeks verband mee houden. Het uitvoeren van een VUT-regeling en de uitvoering van spaarregelingen voor gemoedsbezwaarden worden beschouwd als werkzaamheden die verband houden met pensioen.

Pensioenfondsen moeten zelf aangeven hoe zij voldoende afstand bewaren tot eventuele nevenactiviteiten. De statutaire doelomschrijving hoort hierop aan te sluiten.

Nadere regels

De Pensioenwet biedt de mogelijkheid om nadere regels te stellen. Hiervan is gebruik gemaakt om nog een toegestane activiteit te benoemen. Het is toegestaan om eigen vermogen te vormen ten behoeve van pensioen over achterliggende dienstjaren, dat nog niet direct wordt toegekend.

Ontdek gerelateerde artikelen