Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningaanvraag

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich hier hard voor.

Een Algemeen Pensioenfonds (APF) is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Om in Nederland het bedrijf van een APF uit te mogen oefenen, is een vergunning van DNB vereist. Op grond van de vergunningaanvraag bekijken we of aan alle toetredingseisen is voldaan en we de vergunning kunnen verlenen.

Meer informatie

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de markttoegang van een APF. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele vergunningverlening van partijen die activiteiten als pensioenfonds willen uitoefenen.

Nieuwsbrief Pensioenen

Elke maand publiceert De Nederlandsche Bank de Nieuwsbrief Pensioenen. Hierin staan onder andere artikelen over ontwikkelingen en wetgeving.

InnovationHub

Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM.

De InnovationHub biedt innovatieve ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken omtrent regulering rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.

Vragen? 

Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons per:

Telefoon

0800 020 1068 (Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)

E-mail

info@dnb.nl (vermeld uw naam, adresgegevens en telefoonnummer)

Wij nemen geen vragen in behandeling die anoniem zijn gesteld.

Q&A's over Algemeen Pensioenfonds

Wij hebben een groot aantal Q&A’s – gerangschikt naar onderwerp – voor u opgesteld, waarin u nadere informatie kunt vinden over de (vereisten voor een) vergunningaanvraag. U kunt ook informatie vinden in de uitgebreide toelichtingop het aanvraagformulier.

Informatie vergunningaanvraag Algemeen Pensioenfonds

Wel of geen vergunning

Ontdek gerelateerde artikelen