Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Algemeen pensioenfonds

Factsheet

Gepubliceerd: 22 november 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten. Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Om in Nederland het bedrijf van een APF uit te mogen oefenen, is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) vereist. Het APF kan, anders dan andere pensioenfondsen, afgescheiden vermogens (‘ringfencing’) aanhouden. Dit wordt een collectiviteitkring genoemd. In één collectiviteitkring kunnen een of meer werkgevers hun pensioenregeling onderbrengen.

Markttoegang

Een APF is verplicht een vergunning bij DNB te vragen. Welke procedures daarbij gelden en wat in het kader van de vergunningaanvraag bij DNB moet worden aangeleverd wordt op de pagina Markttoegang verduidelijkt. Aanvullend is het volgende nog van belang.

Weerstandsvermogen APF

Op de afzonderlijke kringen is het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen van toepassing. Dat betekent dat per kring een vereist eigen vermogen aanwezig moet zijn. Daarnaast moet een APF een weerstandsvermogen aanhouden. Onderstaande factsheets en Q&A’s verduidelijken de regels met betrekking tot het weerstandsvermogen.

Uitbesteding bij een APF

Een APF kan bij oprichting uitbesteden aan de oprichtende partij. In dat kader zijn een aantal punten van belang, zoals zakelijkheid in de uitbestedingsrelatie en het verbod op personele unies.

Financiële opzet en premiedemping bij een startende collectiviteitskring van een APF

Een startende collectiviteitskring van een APF waar nieuwe aanspraken worden opgebouwd, moet beschikken over een houdbare financiële opzet.

Verschillende typen pensioenregelingen in één collectiviteitskring

Een APF zou naar hun aard verschillende pensioenregelingen in één kring kunnen opnemen. Vraag is of dat wenselijk is. Onderstaande Q&A’s gaan daar over.

Ontdek gerelateerde artikelen