Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet onder voorwaarden mogen afzien van de jaarlijkse haalbaarheidstoets 2024

WTP Factsheet

In de verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024 van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is beschreven dat de Minister voornemens is in lagere regelgeving een grondslag te introduceren voor pensioenfondsen om al in 2024 onder voorwaarden af te kunnen zien van de verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets. Een voorwaarde die wordt genoemd is dat deze uitzondering zal gelden voor fondsen die voornemens zijn in te varen. De voorwaarden worden nog nader uitgewerkt in een regeling.

Gepubliceerd: 08 april 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat er voor nu van uit dat deze uitzondering alleen geldt voor pensioenfondsen die voornemens zijn volledig in te varen. Die fondsen hoeven dan de verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets niet op te stellen en in te dienen. Voor pensioenfondsen die niet of maar deels invaren en waarbij bestaande aanspraken en rechten op vastgestelde uitkeringen blijven bestaan, lijkt het aannemelijk dat de jaarlijkse haalbaarheidstoets van toepassing blijft voor alleen bestaande aanspraken en rechten op vastgestelde uitkeringen. Ook tijdens en na de transitie blijft de haalbaarheidstoets voor die pensioenfondsen van toepassing voor alleen de vastgestelde uitkeringen.

DNB hanteert tot nadere informatie van de Minister voorgaande uitgangspunt.

Ontdek gerelateerde artikelen