Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Dient een pensioenfonds dat ultimo 2023 in een herstelsituatie verkeert in 2024 een herstelplan in te dienen als het in 2024 een overbruggingsplan verwacht in te dienen?

WTP Q&A

Vraag:

Dient een pensioenfonds dat per ultimo 2023 in een herstelsituatie verkeert in 2024 een herstelplan in te dienen als het in 2024 een overbruggingsplan verwacht in te dienen?

Gepubliceerd: 14 december 2023

Laatste update: 14 mei 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

In principe moet een pensioenfonds dat in een tekort verkeert en nog niet beschikt over een overbruggingsplan waarmee DNB heeft ingestemd een herstelplan indienen.

Alleen wanneer een pensioenfonds dat een herstelplan moet indienen voornemens is in hetzelfde jaar een overbruggingsplan in te dienen, kan het onder voorwaarden afzien van het indienen van een herstelplan via de statenrapportage bij DNB.

De voorwaarden zijn:

  1. Meldingsplicht: Het pensioenfonds meldt vóór 1 april 2024 bij DNB dat het verwacht een overbruggingsplan in te dienen op uiterlijk 1 juli 2024. Dit doet het pensioenfonds door een e-mail te sturen naar herstelplan@dnb.nl. Deze meldingsplicht geldt niet voor een pensioenfonds dat vóór 1 april 2024 een overbruggingsplan 2024 bij DNB indient en ook niet voor een pensioenfonds dat beschikt over een overbruggingsplan 2023 waar DNB mee heeft ingestemd.
  2. Alsnog herstelplan wanneer geen overbruggingsplan wordt ingediend: indien het pensioenfonds uiteindelijk (toch) geen overbruggingsplan indient voor 1 juli 2024 en geen herstelplan heeft ingediend, dan moet het pensioenfonds alsnog een herstelplan indienen vóór 1 oktober 2024.

Toelichting:

Als een pensioenfonds ultimo 2023 in een tekortsituatie verkeert als bedoeld in artikel 138 Pw, dient een pensioenfonds binnen drie maanden een concreet en haalbaar (geactualiseerd) herstelplan ter instemming bij DNB in.

Artikel 150p, eerste lid Pw bepaalt dat een pensioenfonds dat naar verwachting zal invaren, in de periode tot invaren, in afwijking van de artikelen 138, 139, of 140, eerste en derde lid, af kan zien van het jaarlijks indienen van een herstelplan en in plaats daarvan jaarlijks een concreet en haalbaar overbruggingsplan kan indienen dat voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om een overbruggingsplan in te dienen in plaats van een herstelplan in hetzelfde jaar.

Wettelijk is bepaald dat de uiterste datum voor indiening van een herstelplan in 2024 ligt vóór de uiterste datum voor indiening van een overbruggingsplan in datzelfde jaar. DNB maakt gebruik van een meldingsplicht voor fondsen die afzien van de indiening van een herstelplan in 2024 omdat het in hetzelfde jaar een overbruggingsplan verwacht in te dienen. Hiermee kunnen pensioenfondsen aan DNB aantonen dat afgezien kan worden van het indienen van een herstelplan in 2024.

Ontdek gerelateerde artikelen