Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wanneer moet een premiepensioeninstelling een pensioenbewaarder instellen?

Q&A

Gepubliceerd: 20 juli 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wanneer moet een premiepensioeninstelling een pensioenbewaarder instellen?

Antwoord:

De premiepensioeninstelling (PPI) dient een pensioenbewaarder op te richten indien, op grond van het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd in verband met een pensioenregeling een reëel risico bestaat dat het pensioenvermogen en het eigen vermogen van de PPI ontoereikend zullen zijn voor voldoening van de premiepensioenvorderingen. De pensioenbewaarder is een aparte rechtspersoon, die als enige taak heeft het bewaren van het vermogen behorende bij de door de PPI uitgevoerde pensioenregelingen.

Dit risico wordt door de wetgever voornamelijk onderkend bij de uitvoering van pensioenregelingen van buiten de Europese Unie. Pensioenregelingen binnen de Europese Unie dienen zich te houden aan het prudent person beginsel. Hierdoor acht de wetgever het risico kleiner dan bij pensioenregelingen van buiten de EU.