Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Good practice kapitaalbeleid verzekeraars

Factsheet

DNB heeft de uitgangspunten voor een adequaat kapitaalbeleid in 2023 geactualiseerd en gepubliceerd in een good practice.

Gepubliceerd: 23 december 2016

Laatste update: 27 mei 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Met de good practice beoogt DNB haar verwachtingen ten aanzien van het kapitaalbeleid onder Solvency II te expliciteren. De verwachtingen zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten die voor alle verzekeraars gelden en drie aanvullende uitgangspunten die gericht zijn op deelsectoren. De initiële uitgangspunten stammen uit een themaonderzoek van 2016. In 2023 heeft er een actualisatie plaatsgevonden en zijn concrete praktijkvoorbeelden toegevoegd die beschrijven hoe verzekeraars invulling kunnen geven aan de uitgangspunten.

Bijlage

DISCLAIMER

Good practices bevatten suggesties of aanbevelingen voor onder toezicht staande instellingen. Het zijn voorbeelden van mogelijke toepassingen die naar het oordeel van DNB goede invulling geven aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving. Good practices zijn indicatief van aard en instellingen zijn vrij om een andere toepassing te kiezen, zo lang men anderszins voldoet aan de wet- en regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen