Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 1: Standaardformule

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De Solvency II Standaardformule bestaat uit een aantal risicomodules waarvan de uitkomsten stapsgewijs tot één enkele kapitaalseis worden geaggregeerd.

De uitkomst van een risicomodule wordt in de meeste gevallen bepaald door een voorgeschreven scenario door te rekenen op de balans van de verzekeraar. Voor het aandelenrisico – het risico dat de verzekeraar loopt door in aandelen te beleggen – is dit scenario bijvoorbeeld een scherpe daling van de aandelenmarkt. De uitkomst van de module is de daling van het eigen vermogen van de verzekeraar als gevolg van het scenario. Daarnaast zijn er ook enkele modules waarvan de uitkomst uit een expliciete rekeninstructie volgt, de zogeheten factor-gebaseerde aanpak.

Vervolgens worden de uitkomsten van alle risicomodules stapsgewijs geaggregeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van correlaties die de samenhang tussen verschillende risicomodules tot uiting brengen. Deze correlaties geven – simpel gezegd – een inschatting hoe waarschijnlijk het is dat verschillende risico’s tegelijkertijd optreden. Wanneer risico’s altijd tegelijkertijd zouden optreden, dienen de uitkomsten van de modules bij elkaar opgeteld te worden om de kapitaaleis te bepalen. Wanneer risico’s niet tegelijkertijd optreden, is er sprake van diversificatie van risico’s en valt de kapitaaleis lager uit dan de optelsom van de modules.

De belangrijkste modules worden gevormd voor marktrisico (beleggingen), levensverzekering, zorgverzekering en schadeverzekering. Deze modules bestaan zelf ook weer uit submodules. Bij marktrisico wordt daarbij afzonderlijk gekeken naar interest, aandelen, vastgoed, (bedrijfs) obligaties en vreemde valuta. Verder is er een module die te hoge concentratie van beleggingen bij een enkel bedrijf of instelling als risico onderkent. Bij levensverzekering worden de diverse drijvers van het risico, zoals langleven, royement en kosten, apart in beeld gebracht. Voor zorg- en schadeverzekering wordt het risico voor toekomstige maar al wel verzekerde potentiële schadegebeurtenissen en het uitlooprisico van de schadevoorziening voor reeds voorgevallen schadegebeurtenissen gebundeld tot het verzekeringstechnisch risico. Bij schadeverzekering gebeurt dit afzonderlijk voor de diverse onderscheiden branches, zoals brand, motorrijtuigen, transport, etc. Bij zorgverzekering zijn de branches medische kosten en inkomensdervingverzekeringen ondergebracht.

Naast voorgaande modules is er nog een module voor tegenpartijkredietrisico, waarin het in gebreke blijven van een herverzekeraar en andere wanbetaling worden verantwoord. Voor het catastroferisico zijn er branche-specifiek voorgeschreven scenario’s waarvan de uitkomsten ook stapsgewijs worden geaggregeerd.

Bovenop de geaggregeerde uitkomst van de voorgaande risicomodules wordt nog een factor-gebaseerde uitkomst voor operationeel risico aan de kapitaalseis toegevoegd.

Ontdek gerelateerde artikelen