Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A en Good practices over de rol van uitgestelde belastingen (DTA, DTL en LAC DT) in Solvency II

Q&A

Vraag:

Hoe waardeert een verzekeraar uitgestelde belastingen (DTA en DTL) op de balans en hoe bepaalt een verzekeraar het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT)?

Gepubliceerd: 08 december 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord: 

Uitgestelde belastingen kunnen een materiële impact hebben op de financiële positie van verzekeraars. Zo kunnen uitgestelde belastingen een hoger of lager eigen vermogen betekenen en ook tot een lagere kapitaaleis leiden. Bijgevoegde Q&A beschrijft de relevante Solvency II regelgeving voor uitgestelde belastingen en de manier waarop DNB dit beoordeelt. Verder gaat de Q&A in op de eisen die de Solvency II regelgeving stelt aan het risicomanagement en het kapitaalbeheer in relatie tot de uitgestelde belastingen.

Gerelateerde wet- en regelgeving

  • Gedelegeerde Verordening Solvency II (EU) 2015/35
  • Gedelegeerde Verordening Solvency II (EU) 2019/981
  • Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen
  • Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen

Ontdek gerelateerde artikelen