Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bepalingen van algemeen belang voor verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Bepalingen van algemeen belang

Gelet op artikel 2:34, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en deel III, paragraaf 6, van het Revised Siena Protocol van maart 2008, treft u hieronder een overzicht aan van de belangrijkste “voorwaarden om redenen van algemeen belang” (ook wel “bepalingen van algemeen belang” genoemd) die gelden in Nederland en die mede in acht moeten worden genomen door een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) bij het uitoefenen van zijn bedrijf in Nederland. Deze lijst geeft vergunninghoudende verzekeraars met zetel in een ander EER-land die voornemens zijn om hun bedrijf uit te oefenen in Nederland, een overzicht van Nederlandse bepalingen van algemeen belang.

Disclaimer

De onderhavige lijst van Bepalingen van algemeen belang   voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars is niet volledig en evenmin uitputtend. Verzekeraars met zetel in een andere land van de Europese Economische Ruimte (EER) die voornemens zijn hun bedrijf uit te oefenen in Nederland, dienen zich bij de toegang tot de Nederlandse financiële markten doorlopend op de hoogte te stellen van de in Nederland geldende wet- en regelgeving. DNB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in of onvolledigheid van deze lijst of voor het gebruik van deze lijst. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden en voor meer gedetailleerde informatie dient u contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 23 december 2022.

Ontdek gerelateerde artikelen