Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod om zonder vergunning actief te zijn als verzekeraar

Factsheet

Gepubliceerd: 01 april 2017

Zonder vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) mag u niet actief zijn als verzekeraar. Dit verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.

DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer er zonder een vergunning of vrijstelling van DNB toch verzekeringsactiviteiten worden verricht, kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Economisch delict

Een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Ontdek gerelateerde artikelen