Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vier soorten verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Er zijn schadeverzekeraars, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars.

Een verzekeraar is een onderneming die bedrijfsmatig en voor eigen rekening verzekeringen afsluit, en die verzekeringen afwikkelt. Om verzekeringsactiviteiten te mogen uitoefenen is een vergunning nodig.

Soorten verzekeringen

Verzekeraars worden onderscheiden naar het soort verzekering dat ze aanbieden: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, natura-uitvaartverzekeringen en herverzekeringen.

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering is de uitkering gerelateerd aan de door de verzekerde geleden schade. Voorbeelden van schadeverzekeringen zijn de rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering en zorgverzekering.

Een verzekering is alleen een schadeverzekering als sprake is van een uitkeringsplicht als gevolg van een onzeker voorval of een onzekere omstandigheid, waardoor de belangen van de verzekerde worden getroffen.

Levensverzekering

Een levensverzekering is een sommenverzekering die is afgesloten in verband met het leven of de dood van de mens. De levensverzekeraar keert uitsluitend een geldbedrag uit. Dat er sprake is van een sommenverzekering betekent dat de hoogte van de uitkering van te voren bepaald is. De uitkering is daarmee onafhankelijk van de daadwerkelijk geleden schade.

Natura-uitvaartverzekering

Een natura-uitvaartverzekering is een bijzondere vorm van de levensverzekering. Deze verzekering keert uit in verband met de verzorging van de uitvaart van een overleden persoon. De verzekeraar verbindt zich tot het leveren van een prestatie die niet tevens inhoudt het betalen van een geldbedrag.

Herverzekering

Een herverzekering is een verzekering die een verzekeraar sluit om de risico’s tot uitkering over te dragen aan een andere verzekeraar. De herverzekering is uitsluitend een activiteit tussen professionele partijen. Particulieren kunnen geen herverzekering afsluiten. Een herverzekeraar sluit alleen contracten met verzekeraars. De onderneming van een herverzekeraar wordt onderscheiden in de activiteiten levensherverzekering, schadeherverzekering en natura-uitvaartherverzekering.

Ontdek gerelateerde artikelen