Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Zorgverzekering

Factsheet

Iedereen die in Nederland als zorgverzekeraar actief wil zijn, heeft een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB).

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Om een aanvraag te kunnen beoordelen, vraagt DNB de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om informatie. Deze informatie ziet op de deskundigheid en/of betrouwbaarheid van beoogde (mede)beleidsbepalers en de zorgspecifieke aspecten van de bedrijfsvoering van de zorgverzekeraar. DNB betrekt de informatie – en het eventueel daarop gebaseerd oordeel van de Nza – in haar besluitvorming over de vergunningverlening.

Aanmelden NZa

Verzekeraars die zorgverzekeringen willen aanbieden, moeten een vergunning aanvragen bij DNB én zich schriftelijk melden bij de NZa (artikel 25 lid 1 Zvw). De NZa houdt toezicht op het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders uit hoofde van de Zvw, Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet langdurige zorg. Als een verzekeraar zich aanmeldt bij de NZa moeten ook de modelovereenkomsten meegestuurd worden die betrekking hebben op de zorgverzekering(en) die de verzekeraar wil aanbieden (artikel 25 lid 2 Zvw).

Ontdek gerelateerde artikelen