Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A proportionele invulling van de ORSA

Q&A

Gepubliceerd: 25 april 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Is het verzekeraars toegestaan proportioneel invulling te geven aan de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)?

Antwoord:

Ja, alle verzekeraars geven een proportionele invulling aan de ORSA-rapportage die aansluit bij de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de activiteiten van de verzekeraar.

Bepaalde verzekeraars hoeven bovendien niet ieder jaar een volledig geactualiseerde ORSA uit te voeren en bij DNB in te dienen. Deze verzekeraars kunnen onder bepaalde voorwaarden volstaan met het indienen van een schriftelijke analyse bij DNB waaruit duidelijk blijkt waarom de verzekeraar van mening is dat het risicoprofiel van de verzekeraar niet materieel is gewijzigd en er ook anderszins geen redenen zijn om een (volledig) geactualiseerde ORSA uit te voeren en aan DNB te rapporteren. Deze schriftelijke analyse kwalificeert dan als een proportionele invulling van de ORSA.

Voorwaarden hiervoor zijn dat:

  1. dit alleen kleine verzekeraars met een beperkte risico-omvang betreft;
  2. geen sprake is van bijzondere omstandigheden zoals strategische heroriëntatie en/of voorgenomen fusies of een situatie waarin de eigen, interne solvabiliteitsnorm wordt onderschreden;
  3. door de verzekeraar wordt vastgesteld dat er geen sprake is van materiële wijzigingen in de risicoanalyse en aannames en uitkomsten onderliggend aan de meest recente ORSA. Als onderbouwing hiervoor zorgt de verzekeraar voor een schriftelijke analyse, opgesteld door risicomanagement en de actuariële functie. In de analyse is toegelicht dat het risicoprofiel, de gevoeligheid voor externe invloeden en de aannames onderliggend aan het middellange termijnplan en de ORSA niet materieel zijn gewijzigd. Deze analyse wordt bevestigd door de RvB en de voorzitter van de RvC.

Randvoorwaarde is bovendien dat de kwaliteit en diepgang van de uitwerking van de huidige ORSA over het algemeen voldoende is. Daarnaast moet ten minste eenmaal per drie jaar een volledig geactualiseerde versie van de ORSA worden opgesteld en aan DNB worden gerapporteerd.

Verzekeraars die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot aanlevering van een proportionele invulling van de ORSA kunnen hiervoor contact opnemen met hun toezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen