Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bevoegdheden Europese Toezicht Autoriteiten in toezichtcolleges

Factsheet

De European Banking Authority (EBA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) hebben als taak onder meer om een consistente, effectieve en efficiënte toepassing van Europese toezichtregelgeving in toezichtcolleges te bewaken en te bevorderen.

Gepubliceerd: 10 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Lidmaatschap van toezichtcolleges

Ten behoeve van de uitvoering van deze taak zijn de EBA en de EIOPA lid van toezichtcolleges. Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van de toezichtcolleges, inclusief inspecties ter plaatse, die gezamenlijk worden uitgevoerd door twee of meer toezichthouders.

Bevoegdheden in toezichtcolleges

De EBA en EIOPA hebben de bevoegdheid om:

  • alle relevante informatie te verzamelen en te delen in samenwerking met de andere toezichthouders in het college om het werk van het college te vergemakkelijken. Zij kan een centraal systeem opzetten en beheren om deze informatie beschikbaar te stellen aan de leden van het college;

  • Uniebrede stresstests te initiëren en te coördineren om een beoordeling te maken van de veerkracht van financiële instellingen en met name het systeemrisico dat ze kunnen opleveren;

  • effectieve en efficiënte toezichtpraktijken te bevorderen, inclusief het evalueren van de in het toezichtproces of in stress situaties geïdentificeerde risico’s waaraan financiële instellingen blootgesteld zijn of zouden kunnen zijn;

  • toezicht te houden op de naleving van de taken van de toezichthouders in het college;

  • te verzoeken om verdere beraadslagingen in een college wanneer zij van oordeel is dat een besluit zou resulteren in een incorrecte toepassing van Europese toezichtregelgeving of niet zou bijdragen tot convergentie van toezichtpraktijken.

  • de consoliderende toezichthouder te verzoeken een vergadering van het college te organiseren of een punt toe te voegen aan de agenda van een vergadering.

  • Bindend te bemiddelen bij geschillen tussen toezichthouders in het college.

  • Bindende technische standaarden op te stellen op het gebied van toezichtcolleges.

Ontdek gerelateerde artikelen