Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldpunt dubbele uitvragen DNB & AFM

Krijgt u wel eens een uitvraag van DNB die erg lijkt op die van de AFM, of omgekeerd? Of vraagt DNB of de AFM iets dubbel op? Meld dat dan aan ons, via ons nieuwe meldpunt hieronder.

DNB en AFM willen onnodige lasten of kosten van hun toezicht voor instellingen zoveel mogelijk beperken. Die onnodige lasten of kosten kunnen veroorzaakt worden door het opvragen van dezelfde informatie (dubbelingen). DNB en AFM doen al veel om dubbelingen in uitvragen zoveel mogelijk te voorkomen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, maar ook bijdragen vanuit de sector kunnen hierin nuttig zijn. Bovendien vinden DNB en AFM het belangrijk om altijd open te staan voor signalen uit de sector. En is een efficiënt uitvragenproces van voordeel voor zowel de toezichthouders, als de instellingen.

In juli 2022 hebben DNB en AFM alle instellingen onder hun toezicht gevraagd om concrete voorbeelden van overlap in de uitvragen van DNB en AFM te melden. Aanleiding voor deze gezamenlijke inventarisatie waren aanbevelingen in de ZBO-kaderwetevaluaties van DNB en AFM. Na afronding van dit project, gefaciliteerd door het iForum, namen DNB en AFM zich voor verder te blijven zoeken waar vermindering van overlap mogelijk is. Een daaruit voortkomend initiatief is het oprichten van een gezamenlijk meldpunt voor dubbele uitvragen.    

Het meldpunt bereikt u via deze link, en is bedoeld voor meldingen over dubbelingen in de informatie die DNB en/of AFM bij u opvragen. Het kan daarbij gaan om dubbelingen vanuit DNB, dubbelingen vanuit AFM of dubbelingen tussen DNB en AFM.