Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Via het iForum nemen we het sectorperspectief mee bij de digitale transformatie van DNB.

Aanleiding

De financiële wereld verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen. De sector digitaliseert in hoog tempo en dat vraagt om een toezichthouder die zelf ook digitaliseert. Wij willen graag datagedreven toezicht houden met de modernste technieken om ons toezicht beter, sneller én efficiënter te maken. Dit kan impact hebben op de gehele toezichtketen. Daarom vinden wij het belangrijk om de sector aangehaakt te houden. Dat doen we via het iForum.

Doel

DNB wil de sector op een toegankelijke manier betrekken bij haar eigen digitalisering. Die kan namelijk voordelen opleveren voor zowel de sector als DNB, bijvoorbeeld hogere gebruiksvriendelijkheid, lagere indirecte kosten en verbetering kwaliteit van rapportages. Voor een doelmatige digitalisering van het toezicht door DNB is het dus van belang om het perspectief van instellingen mee te nemen.

Onderwerpen iForum

Het iForum zorgt ervoor dat er voor externe partijen snel zicht is op wat DNB doet met digitalisering en waar dat de sector raakt. Onder het iForum treft u:

Gebruikersgroepen
Via het iForum betrekt DNB instellingen via diverse gebruikersgroepen (vb. Mijn DNB) om het sectorperspectief mee te nemen bij de digitale transformatie van DNB.

Meldpunt dubbele uitvragen DNB & AFM
Het meldpunt is bedoeld voor meldingen over dubbelingen in de informatie die DNB en/of AFM bij u opvragen. Het kan daarbij gaan om dubbelingen vanuit DNB, dubbelingen vanuit AFM of dubbelingen tussen DNB en AFM.

Communicatie over digitalisering DNB
Via het iForum communiceert DNB proactief naar de sector over de huidige activiteiten van DNB op het gebied van digitalisering en technologische innovaties.

Verkenning sectorideeën over digitalisering toezicht
Via het iForum kunnen instellingen op eigen initiatief ideeën en behoeften aangeven voor een efficiënte(re) digitale interactie met DNB. Bijvoorbeeld ideeën om de indirecte kosten van het toezicht van DNB te beperken.

U bent altijd welkom bij het iForum als u vragen heeft over bovenstaande categorieën of andere ideeën heeft die op het snijvlak liggen van innovatie en toezicht. U kunt contact met ons opnemen via iforum@dnb.nl.

Meldpunt dubbele uitvragen DNB & AFM

Het meldpunt is bedoeld voor meldingen over dubbelingen in de informatie die DNB en/of AFM bij u opvragen. Het kan daarbij gaan om dubbelingen vanuit DNB, dubbelingen vanuit AFM of dubbelingen tussen DNB en AFM.

Nieuws

Aanpassing scope iForum

Het iForum, en daarmee verbonden iPanel, is begin 2023 intern en extern geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de opzet. De focus van het iForum richt zich op de concrete eigen digitalisering van DNB Toezicht, het iPanel is beëindigd.

Beëindiging van iPanel

Het iPanel is een onderdeel van het iForum en bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties, onder toezicht staande instellingen, AFM, Ministerie van Financiën en DNB op senior managementniveau. Het iPanel is opgericht voor de strategische dialoog met de sector over technologische ontwikkelingen. Echter hebben we in het iPanel gezamenlijk geconcludeerd dat het tempo en de dynamiek van innovatie om een meer flexibele invulling vraagt dan de huidige opzet met een vaste groep die eens per kwartaal samenkomt. Daarom is het iPanel beëindigd per 30 maart 2023. Tegelijkertijd blijven technologische ontwikkeling en digitalisering onverminderd belangrijk voor DNB. De strategische dialoog hierover wordt dan ook met kracht voortgezet door DNB door middel van een flexibele technologiekalender met jaarlijkse actuele onderwerpen op het gebied van digitalisering en impact van technologie.

Presentatie slides van 4 demo’s en plenaire sessie Show & Tell nu online beschikbaar!

Deelnemers aan de Show & Tell van DNB’s IForum op 28 november lieten ons weten het jammer te vinden slechts een van de vier demo’s bij te kunnen wonen. Daarop hebben we besloten de presentaties van alle vier de demo’s online te zetten. En zo kan je, ook als je op de 28e niet kon, de slides van de vier demo’s en van de plenaire sessie zien.

Hier vind je de vijf demo sets slides:

In de slides van de Mijn DNB demo kan je zien wat er vooraf is gegaan aan de lancering van het nieuwe Mijn DNB portaal. Daarnaast gaat het over de user group die onze ontwikkelteams periodiek van feedback voorziet om te zorgen dat het portaal optimaal aansluit bij de wensen in de sector. In de slides van Slimme Kwalitatieve Uitvragen lees je hoe de ontwikkeling van de nieuwe tool is verlopen. In de powerpoint van de Dataloop demo zie je de resultaten van de pilot Dataloop, inclusief de ervaringen van een deelnemer. Tot slot zie je in deze presentatie dat onze data science hub werkt aan nieuwe manieren van outlier detection en wat dat precies is.

De show & tell op 28 november

Maar er was meer. In het plenaire deel van de Show & Tell gaf programmamanager Lars van de Ven uitleg over de digitale strategie toezicht en liet hij aan de hand van een aantal voorbeelden zien wat we bereikt hebben in 2022. We sloten de dag af met het ophalen van input, waarmee DNB de komende tijd op verschillende punten de digitale dienstverlening gaat verbeteren. Uit de poll aan het slot blijkt dat de deelnemers het meest enthousiast zijn over het nieuwe Mijn DNB portaal en dat zij dit dan ook het belangrijkste vinden om in 2023 door te ontwikkelen.

Het iForum

Uiteindelijk werd het evenement beoordeeld met 4 uit 5 sterren. Wij kijken terug op een mooie middag en bedanken graag alle deelnemers voor de interactie tijdens de demo’s en de input voor verbetering aan het einde.

Betrokken blijven bij het iForum en bij een van onze volgende evenementen aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar iForum@DNB.nl!

De Mijn DNB gebruikersgroep: Een gesprek met deelnemer Luci Vermue (TVM) en product owner Joris van der Vegt (DNB)

Sinds 14 november zijn de lokketten Digitaal Loket Toezicht (DLT) en Digitaal Loket Rapportages (DLR) officieel over naar de Mijn DNB omgeving. Mijn DNB is een veilige omgeving die het voor instellingen eenvoudiger maakt om met DNB te communiceren en gegevens uit te wisselen.

Mijn DNB is in samenwerking met de sector tot stand gekomen: via de Mijn DNB gebruikersgroep in het iForum kunnen gebruikers feedback geven op de functionaliteiten die binnen Mijn DNB beschikbaar worden gesteld. De 22 deelnemers van de gebruikersgroep zijn vertegenwoordigers van bij DNB onder toezicht staande instellingen.

Een reden voor een gesprek met een deelnemer van het eerste uur van de gebruikersgroep Mijn DNB Luci Vermue (TVM) en Product Owner Joris van der Vegt (DNB).

Luci Vermue werkt sinds 2006 in de financiële dienstverlening als compliance officer en sinds 2016 bij TVM, een middelgrote verzekeraar voor transport en logistiek. Als compliance officer begeleidt zij het toezichtproces vanuit TVM. Ze informeert bijvoorbeeld de Raad van Bestuur en het bestuur van TVM over toezichtzaken en zij monitort een tijdige en volledige aanlevering bij DNB.

Joris van der Vegt werkt sinds 2005 bij DNB. Als product owner van Mijn DNB is Joris verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Mijn DNB. Hij vervult een expert-rol in de gebruikersgroep en hij zorgt ervoor dat gebruikersbehoeften worden vertaald naar concrete functionaliteiten die vervolgens door zijn team worden ontwikkeld. Zo geeft hij vaak demo's aan de groep om te toetsen of bepaalde functionaliteiten voldoen aan de behoeften van gebruikers.

Luci, waarom heb jij besloten deel te nemen aan de Mijn DNB gebruikersgroep?
“Ik hoorde van het voornemen van DNB om een gebruikersgroep te starten via het Verbond van Verzekeraars, zij hebben een paar keer een oproep gedaan aan hun leden. Bij uitvragen doe je vaak een beroep op meerdere afdelingen binnen TVM en ik heb gemerkt dat het niet altijd even gemakkelijk is om uitvragen van DNB één op één door te zetten binnen TVM. Omdat ik vanuit TVM gewend was om per e-mail verbeterpunten door te geven aan DNB wilde ik graag meedenken in deze gebruikersgroep. Wanneer er de mogelijkheid is om op deze manier feedback te geven dan werk ik daar graag actief aan mee. Samen komen we een stuk verder. Ik ben inmiddels al jarenlang gebruiker van het portaal, en heb daardoor een uitgebreide kennis en ervaring die ik inbreng zodat ook andere gebruikers daar voordeel aan hebben.”

Praten over het proces, niet over toezicht
In de gebruikersgroep wordt vooral feedback opgehaald en informatie gedeeld met als doel het portaal blijvend te verbeteren.

Luci: “Als ik met onze accountmanager van DNB contact heb, dan spreken we naast vakinhoudelijke zaken regelmatig over de samenwerking tussen TVM en DNB. Dat is niet de plaats om heel diep in te gaan op onze ervaringen met het DLT en het DLR. De gebruikersgroep maakt het gemakkelijker om het gesprek over verbeteringen in het proces hierover aan te gaan.”

Joris: ”Dus als je met de account-toezichthouder praat, voer je een ander gesprek dan de gesprekken binnen de groep?”

Luci: Ja, en dat is heel prettig, met de deelnemers van de gebruikersgroep heb ik het nooit over inhoudelijke zaken.

Joris: “Het is heel fijn dat wij als Product Owners niet bezig hoeven te zijn met toezichttaken en dat het in de groep nooit gaat over de informatie die we uitvragen, maar alleen over het gebruik van de applicaties.”

Wat levert deelname aan de Mijn DNB Gebruikersgroep op?
Luci: “Ik kan mijn organisatie beter meenemen in de veranderingen die gaan komen binnen het portaal, dat is heel fijn. Ook krijg ik inzicht in de stappen die gemaakt zijn in het proces, dat helpt erg bij de adoptie van de veranderingen binnen onze eigen organisatie. Ik ervaar het enthousiasme en de drive bij DNB om verbeteringen door te voeren, zie welke overwegingen er gemaakt zijn, en hoe dingen tot stand zijn gekomen.

De Mijn DNB gebruikersgroep is opgezet om enerzijds feedback van gebruikers op te halen en om samen vorm te geven aan de digitalisering en anderzijds is er de mogelijkheid om als deelnemer de eigen organisatie voor te bereiden op veranderingen. Ook dat maakt het voor mij de tijdsbesteding meer dan waard.”

Het doel van de gebruikersgroep is om de functionaliteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers van betrokken instellingen.

Joris: “Door de gebruikersgroep begrijpen we veel meer van de processen bij de instellingen. Voorheen stemden we wat we wilden maken af met onze interne stakeholders - de account toezichthouders. Zij waren onze enige bronnen. Nu horen we via de gebruikersgroep veel directer wat de wensen zijn van de gebruikers. Dat heeft een verandering teweeggebracht in de manier waarop we naar processen kijken. We hebben gewoon een veel beter beeld van de processen en dat helpt ons als teams die aan die producten werken. Daarnaast waren we voorheen met gebruikers van onder toezicht staande instellingen in gesprek, nu is er een structureel overleg en dat geeft een beter beeld van waar gebruikers tegenaan lopen en waar wij kunnen verbeteren.”

Toegevoegde waarde
Door de feedback van de gebruikers krijgt DNB inzicht in welke functionaliteiten instellingen meerwaarde opleveren.

Joris: “Omdat we rechtstreeks contact hebben met de gebruiker, weten we ook goed waar die processen (binnen de portalen) verbeterd kunnen worden. Daardoor kunnen we beter beoordelen welke functionaliteiten meerwaarde opleveren voor instellingen.“

Luci: “Een paar voorbeelden: Het helpt als wij uitvragen efficiënt kunnen doorzetten binnen TVM door weinig tijd kwijt te zijn aan vertaalslagen zoals het splitsen van vragen en het samenvoegen van opgehaalde interne gegevens. Deze vertaalslag gebeurt nu vaak handmatig wat weer foutgevoelig is en vraagt om extra controles. Dat is een tijdrovende aangelegenheid. Het toevoegen van de Toezichtkalender (deze geeft een overzicht van geplande toezichtactiviteiten red.) aan de digitale omgeving is in principe ook een verbetering die leidt tot tijdsbesparing.”

Dit alles maakt Mijn DNB een vooruitgang voor zowel DNB als de sector.

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van Mijn DNB door deel te nemen aan de usergroup?
Neem contact op met het iForum: iforum@dnb.nl.

iForum doelstellingen (en meer) gepresenteerd tijdens 10e editie van het iPanel - 6 juli 2022

In het tiende iPanel werden de aangescherpte langetermijndoelstellingen van het iForum aan het iPanel voorgelegd. Ook op de lange termijn wil het iForum in dialoog met de sector bijdragen aan efficiënt, slim toezicht en een stabiel digitaal financieel stelsel. Het iForum wil daarbij de volgende doelstellingen realiseren:

  • Toezicht en sector begrijpen de impact van de belangrijkste digitale, datagedreven ontwikkelingen;
  • Instellingen ervaren de (efficiency)voordelen van de digitale interactie met DNB;
  • Het toezicht van DNB is slim en toekomstbestendig, en instellingen weten hoe zij zo efficiënt en effectief mogelijk aan de toezichteisen kunnen voldoen.

Het iPanel kon zich vinden in deze doelstellingen en stemde in met de ingeslagen richting.

Daarnaast is er gesproken over voorgenomen inrichtingsprincipes om de Innovatiehub beter te laten werken. Diverse perspectieven vanuit de sector kwamen ter tafel. Het merendeel van de deelnemers kon zich goed vinden in de voorgestelde richting. Een deel van de sector heeft de behoefte aan iets dat verder gaat dan wat DNB en AFM voorstellen. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een vervolgtraject.

Verder was er een presentatie over verlaging van de lastendruk door technologie (geïnitieerd door de sector). De sector gaat het voorstel verder uitwerken om vast te stellen waar zij concrete besparingen ziet.

Tot slot is er ook nog over datamobiliteit gesproken. Een onderwerp dat steeds hoger op de Europese beleidsagenda staat en ook impact heeft op financiële sector en de mandaten van de AFM en DNB. De AFM en DNB hebben daarom besloten om gezamenlijk een discussiepaper op te stellen.

Klik hier voor de presentaties.

Presentatie van plannen 2022 tijdens Nieuwjaarsevent iForum
Op 26 januari organiseerden we het eerste iForum evenement van het nieuwe jaar. Tijdens dit online Nieuwjaars Event hebben we kort teruggeblikt op 2021 en vervolgens de thema’s gepresenteerd waarop we dit jaar de focus leggen, te weten: datagedreven toezicht, Mijn DNB en AI. Daarnaast willen we de samenwerking met de sector verbreden door een grotere groep van stakeholders bij het iForum te betrekken. Interesse in samenwerking met het iForum? Laat het ons weten via iforum@dnb.nl

Heb je het Nieuwjaars Event gemist? Je kan hier de presentaties over de thema’s nalezen:

Prioriteiten 2022 in iPanel besproken

De eerste bijeenkomst van het iPanel in 2022 is een feit! De sessie werd afgetrapt met een discussie over de Europese verordening AI. Wat betekent dit voor de AI ontwikkelingen in de sector en welke impact heeft de verordening op de activiteiten van het iForum? Na vervolgens kort te hebben teruggeblikt op 2021, hebben we samen met het iPanel gekeken naar de prioriteiten voor het komende jaar. In 2022 gaan we met de volgende thema's aan de slag: AI blijft voorlopig - hoe kan het ook anders- hoog op de agenda staan. Ook gaan we kijken hoe we meer ruimte aan innovatie kunnen geven door vernieuwing van de Innovation Hub en het daaraan gerelateerde Maatwerk. Daarnaast krijgt datagedreven toezicht volop de aandacht. De komende tijd werken we de prioriteiten verder uit. Uiteraard betrekken we de sector bij deze plannen. Bekijk hier de presentatie.

MijnDNB: Innoveren is interacteren!

In de user group van iForum kunnen instellingen meedenken over de functionaliteiten van het toekomstige MijnDNB. Zo werd in de afgelopen tijd gesproken over de wensen voor de toezichtkalender, die vanaf medio december digitaal verschijnt. Klik hier voor het nieuwsbericht over de toezichtkalender.

Wil je ook toetreden tot de MijnDNB user group om zo mee te bepalen hoe het MijnDNB van de toekomst er uit ziet en deze in gezamenlijkheid te testen? Laat het ons weten via: iforum@dnb.nl

iPanel 13 oktober 2021

Na 1,5 jaar virtueel vergaderen vond de zevende bijeenkomst van het iPanel dan eindelijk fysiek plaats. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst werden onder andere de resultaten van het onderzoek naar cultuur besproken dat dit jaar is uitgevoerd. De vraag hoe kunnen we binnen het iForum effectief samen kunnen werken stond daarbij centraal. De conclusie van de levendige discussie was dat het iPanel de zes voorgestelde principes steunt en de resultaten herkent. Verder is het iPanel akkoord met het vervolg van het cultuur initiatief.

Het tweede deel van het gesprek hebben we besteed aan de strategische richting van het iForum in 2022. Door middel van een workshop werd uitgevraagd wat de sector belangrijk vindt. Met name het thema realtime Toezicht gaf aanleiding tot een levendige discussie.

De input van het iPanel wordt verwerkt in de plannen voor 2022 van het iForum en besproken in de volgende iPanel bijeenkomst in januari. Zie voor meer informatie hier de slides.

Show & Tell 2 september 2021

Op 2 september 2021 vond de derde digitale Show & Tell van het iForum plaats. Tijdens de Show & Tell hebben we gesproken over onze Digitale Strategie Toezicht, het iForum en de resultaten die we afgelopen half jaar samen met de sector hebben behaald. In de verdiepende sessies over Explainable AI, User Experience Mijn DNB en Regelgeving & Innovatie hebben we onze afgeronde initiatieven verder toegelicht en zijn we de dialoog met zowel sector als DNB deelnemers aangegaan. Na de verdiepende sessies heeft Else Bos (toezichtdirecteur en voorzitter toezicht) de Show & Tell afgesloten. Bekijk hier de presentatie.

iForum-onderzoek naar kansen en obstakels in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie

Het rapport “Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels” bevat de belangrijkste bevindingen en vervolgstappen uit een verkennend onderzoek naar obstakels en potentiële verbeteringen in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie. DNB heeft dit initiatief uitgevoerd in samenwerking met brancheorganisaties, individuele financiële instellingen (banken, verzekeraars, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen) en toezichthouders. Zie hier het nieuwsbericht, inclusief het rapport.

iForum-onderzoek naar uitlegbaarheid bij gebruik van AI bij banken

Het rapport bevat de belangrijkste observaties uit een verkennend onderzoek naar uitlegbaarheid bij AI (ook wel ‘explainable AI’ of ‘xAI’) dat DNB met de AFM, Hogeschool Utrecht, de Nederlandse Vereniging van Banken en drie Nederlandse grootbanken heeft uitgevoerd.

Oprichtingscharter

Begin 2020 hebben we tijdens workshops met de sector gesproken over het doel en de werking van het iForum. Deze input hebben we verwerkt bij het schrijven van het oprichtingscharter. U vindt het oprichtingscharter van het iForumhier.

Kick-off iForum

Op 5 november 2019 vond de kick-off van het iForum plaats. Bekijk hier(Verwijst naar een externe site) de aftermovie voor een sfeerimpressie.