Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Governance: Uitbesteding

Gepubliceerd: 18 februari 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Financiële ondernemingen en pensioenfondsen die actief zijn in Nederland (onder toezicht staande instellingen) en die werkzaamheden uitbesteden aan derden, blijven verantwoordelijk voor de naleving van het bij of krachtens de financiële toezichtwetgeving bepaalde met betrekking tot die werkzaamheden. Een onderneming gaat niet over tot uitbesteding als dat een belemmering kan vormen voor het uitoefenen van adequaat toezicht door DNB.

Waarom aandacht voor uitbesteding?

De financiële wetgeving staat onder voorwaarden toe dat financiële ondernemingen en pensioenfondsen werkzaamheden uitbesteden aan een dienstverlener. De voorwaarden die daaraan gesteld worden hebben als doel de risico's van uitbesteding te beheersen en te waarborgen dat uitbesteding geen belemmering vormt voor goed toezicht. De regels en voorwaarden kunnen per sector verschillen. Zie hiervoor de onderstaande links naar de wet- en regelgeving en beleid per sector.

Verschillen in wetgeving per sector

Per sector zijn er handreikingen beschikbaar voor hoe onder toezicht staande instellingen invulling kunnen geven aan deze bindende bepalingen. Downloads van deze handreikingen vindt u onder aan deze webpagina.

Hieronder is per sector een link opgenomen naar een webpagina per sector waarin is aangegeven welke expliciete wettelijke vereisten en beleidsuitingen er gelden bij uitbesteding.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen