Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - diversiteit en collectief

Factsheet

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt diversiteit in de financiële sector belangrijk. Verschillen in kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en achtergrond zorgen voor een brede blik en nieuwe perspectieven in de raad van bestuur en raad van commissarissen. Dit levert een positieve bijdrage aan de besturing van de onderneming als geheel.

Gepubliceerd: 23 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB houdt in haar toetsingsproces nadrukkelijk rekening met het belang van diversiteit, waarbij ook personen die geen uitgesproken financiële achtergrond of geen ervaring in de financiële sector de aanvangstoetsing succesvol kunnen doorlopen. Immers, naast financële kennis worden ook andere expertises en vaardigheden steeds belangrijker in de financiële sector. DNB beoordeelt deze voordrachten aan de hand van de volgende aspecten:

  1. De onderneming kan duidelijk onderbouwen welke specifieke en nog ontbrekende expertise de kandidaat met zich brengt
  2. De kandidaat beschikt over voldoende financiële basiskennis om goed inzicht te hebben in de onderneming en is in staat om deze kennis in zijn of haar rol toe te passen
  3. In het collectief van het bestuur en de raad van commissarissen als geheel is voldoende (specifieke) financiële kennis gewaarborgd

DNB verzoekt de onderneming en de kandidaat om bovengenoemde aspecten zo goed mogelijk te onderbouwen. Bijvoorbeeld door een functieprofiel of een beschrijving van de visie en overwegingen over de governance van de onderneming.

Beoordeling DNB

Bij de beoordeling maakt DNB een integrale afweging waarbij alle informatie voor deze specifieke functie wordt meegenomen. Dit betekent dat het een verschil maakt of een kandidaat wordt voorgedragen voor een specifiek financiële rol (CFO, voorzitter auditcommissie) of voor een andere functie, zoals een bestuurder met aandachtsgebied IT of HR of een commissaris met ervaring in verandermanagement. Daarnaast dienen de leden van het collectief elkaar goed aan te vullen en als geheel voldoende algemene en specifieke kennis te hebben van alle verschillende aspecten die relevant zijn voor de onderneming.

Beoordeling ECB

Een belangrijke uitzondering zijn de toetsingen bij significante bancaire instellingen, waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) eindverantwoordelijk is. Uit het handboek van de ECB over toetsingen blijkt dat het Single Supervisory Mechanism (SSM) vaste criteria hanteert, waarbij relatief veel aandacht wordt besteed aan specifieke vereisten ten aanzien van kennis en ervaring in de financiële sector.

Er zijn verschillende voorbeelden van kandidaten die zonder uitgesproken financiële achtergrond of zonder ervaring in de financiële sector een toetsing met positief resultaat hebben doorlopen.