Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - voorbeeldvragen toetsingsgesprek voor trustkantoren

Factsheet

Gepubliceerd: 24 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Hieronder staan vragen die in de praktijk worden gesteld om de geschiktheid te toetsen.

Algemeen

 • Wat zijn uw drijfveren voor deze benoeming?
 • Wat is uw agenda voor de onderneming/ Waar gaat u zich op richten?

Bestuurlijke vaardigheden

 • Wat zijn de grootste interne uitdagingen voor de onderneming?
 • Hoe evalueert het bestuur haar functioneren?

Algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor trustkantoren?
 • Wat zijn de grootste integriteitsrisico's voor het kantoor?
 • Wat is het doel van de SIRA? Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit de SIRA?
 • Wat is volgens u het belangrijkste element uit het client due diligence onderzoek? En waarom?
 • Heeft u weleens klanten geweigerd of de contacten met hen verbroken? Wanneer is dit gebeurd en waarom?

Het collectief waar de kandidaat deel van gaat uitmaken

 • Wat is uw toegevoegde waarde voor het collectief?
 • Wat is de kracht van het collectief?
 • Op welke gebieden moet het collectief nog worden aangevuld?
 • Bij welke aanvullende competenties en achtergrond/ ervaring zou het collectief gebaat zijn?
 • Welke commissarissen zullen aan u - gezien uw specifieke expertise - tegenwicht bieden?

Competenties

 • Kunt u een recente situatie schetsen waarin u kritisch en vasthoudend was?
 • Hoe oefent u invloed uit in een collectief? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Hoe gaat u om met conflicterende belangen?
 • Wat zijn uw valkuilen?
 • Hoe zorgt u als voorzitter ervoor dat alle leden een actieve bijdrage aan de vergaderingen leveren? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Kunt u aangeven hoe u uw verschillende functies met elkaar combineert?
 • Kunt u in het geval de omstandigheden hierom vragen extra tijd voor deze functie vrijmaken? Op welke functie gaat u dan minderen?

Betrouwbaarheid

 • Uit ons onderzoek blijkt dat u een bepaald antecedent niet heeft gemeld op het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek. Waarom niet?
 • Wat is er precies gebeurd ten tijde van het gemelde antecedent?
 • Welke lessen trekt u hieruit?