Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

UBO-reputatietoets

Factsheet

Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO of uiteindelijk belanghebbende) van aanbieders cryptodiensten, wisselinstellingen en trustkantoren “gelet op zijn reputatie, geschikt dient te zijn en dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel dient te staan”.

Gepubliceerd: 19 februari 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Definitie UBO en inhoud UBO-reputatietoets

Ten behoeve van de uitvoering van de UBO-reputatietoets geldt de definitie van UBO zoals neergelegd in artikel 10a, lid 1 Wwft: “de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit.” Het gaat om natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of het eigendomsbelang houden in de vennootschap. Indien geen sprake is van een UBO zoals hiervoor beschreven, worden de natuurlijke personen met feitelijke zeggenschap als UBO aangemerkt. Als ook daar geen sprake van is, worden de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt (de zogenaamde pseudo-UBO).

De UBO-reputatietoets wordt in beginsel eenmalig uitgevoerd en bevat twee elementen:

  1. betrouwbaarheid: De beoordeling van de betrouwbaarheid van een UBO sluit aan bij de huidige betrouwbaarheidseisen zoals die gelden voor (mede)beleidsbepalers.
  2. geschiktheid: Voor de beoordeling van de geschiktheid, gelet op zijn reputatie, geldt dat de UBO voldoende bekwaam dient te zijn als UBO en dat hij/zij bekwaam dient te zijn op het gebied van de beoogde activiteiten van de betreffende instelling. De mate van invloed die de UBO kan uitoefenen, is bepalend: hoe groter de invloed, hoe strenger de eisen van bekwaamheid. Bij het beoordelen van de bekwaamheid wordt gekeken naar eerdere ervaringen als UBO van andere instellingen, het investeringsverleden van de kandidaat en het CV. Ook eventuele mediaberichtgeving over de UBO wordt meegenomen in de beoordeling. Indien een houder van een gekwalificeerd belang tevens UBO is dan wordt de betrouwbaarheidstoets voor de gekwalificeerde houder meegenomen in de UBO-reputatietoets.

Toetsingsproces

Een verzoek voor een reputatietoets van een nieuwe UBO doet u door het aanvraagformulier ‘Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende’ volledig in te vullen en de benodigde gegevens voor een aanvraag te uploaden en het geheel in te dienen via Toezicht aanvragen op Mijn DNB. Uiterlijk binnen de geldende wettelijke termijn ontvangt u een bericht van DNB over de uitkomst van de toetsing.