Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Europese regelgeving en gevolgen SSM

Factsheet

Gepubliceerd: 29 september 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Sinds de start van het gemeenschappelijk Europees bankentoezicht heeft ook de ECB een rol in de beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en leden van het intern toezichtsorgaan van banken. Bij significante banken neemt de ECB het finale besluit over de geschiktheid en betrouwbaarheid. Bij niet-significante banken is de rol van de ECB afhankelijk van de omstandigheden.

Digitaal Loket SSM

Vanaf 27 januari 2021 moeten Significante banken gebruik maken van het Digitaal Loket SSM (IMAS-Portal). Wij verzoeken u om per persoon één IMAS-formulier in te dienen, zoals u dat gewend was in het Digitaal Loket Toezicht en geen gebruik te maken van de mogelijkheid in het IMAS-portaal om meerdere toetsingen als één aanvraag in te dienen. Meerdere personen in één aanvraag maakt de behandeling aan DNB zijde complexer, enkelvoudige aanlevering zorgt voor een snelle verwerking van de toetsingsaanvraag.

Alleen aanvragen voor herbenoeming en 2e echelon functies (uitgezonder die functies die als Key function holder worden aangemerkt) lopen nog via het Digitaal loket toezicht. Link naar het IMAS-Portal.

Uitleg over hoe dit loket werkt is ook te vinden via deze link.

 

Significante banken

De aanvraag wordt door DNB in behandeling genomen. DNB informeert de ECB en maakt afspraken over het vervolgproces. Hierbij gelden de nationale regels over termijnen en procedures.

DNB bereidt in overleg met de betrokken ECB-divisies en het gezamenlijk toezichtteam (joint supervisory team; JST) een concept-besluit voor. DNB legt dit conceptbesluit ter besluitvorming voor aan de ECB die vervolgens een besluit neemt.

Het besluit van de ECB wordt, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, teruggekoppeld door het Expertisecentrum toetsingen of rechtstreeks door de ECB.

Gevolgen betrokkenheid ECB en nadere uitwerking Europese procedures

De betrokkenheid van de ECB kan betekenen dat het besluitvormingstraject wordt verlengd en dat, in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, ook medewerkers van de ECB aansluiten. Het gesprek vindt in principe in Nederland plaats, maar kan in overleg ook in Frankfurt plaatsvinden. De voertaal van het overleg is in principe Engels.

Niet-significante banken

Voor dit type instellingen geldt dat aanvragen bij DNB worden ingediend en dat DNB ook het finale besluit neemt. In bijzondere omstandigheden geldt dat de ECB kán meebeslissen.

Tweede echelon

Een aanvraag voor toetsing van het tweede echelon van zowel significante als niet-significante banken loopt via DNB.