Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Geldt voor feitelijk leidinggevers / opdrachtgevers hetzelfde boete- en publicatieregime als voor de rechtspersonen?

Q&A

Gepubliceerd: 15 oktober 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Geldt voor feitelijk leidinggevers/opdrachtgevers hetzelfde boete- en publicatieregime als voor de rechtspersonen?

Antwoord:

Ja. De in de wet opgenomen boetebedragen zijn hetzelfde voor de feitelijk leidinggevers/opdrachtgevers. Bij het bepalen van de boetehoogte neemt DNB het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB in acht. Bij natuurlijke personen neemt DNB op grond van het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB 10% van het boetebedrag als uitgangspunt. Verder geldt dat een boete die is opgelegd wegens overtreding van een bepaling uit de Wft, de Wwft, de Wtt 2018, de Pw of de Wvb ook voor de feitelijk leidinggevers/opdrachtgevers zal worden gepubliceerd, tenzij een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is, op grond waarvan publicatie moet worden geanonimiseerd, uitgesteld of van publicatie moet worden afgezien.