Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat betekent een flexibele systematiek?

Q&A

Gepubliceerd: 18 april 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat betekent een flexibele systematiek?

Antwoord:

Dit betekent dat wordt uitgegaan van het wettelijke basisbedrag dat hoort bij de boetecategorie waarin de overtreding is ingedeeld. Dit bedrag kan vervolgens naar boven of beneden worden bijgesteld op grond van bijzondere omstandigheden van het geval. Omstandigheden waarmee rekening kan worden gehouden zijn bijvoorbeeld:

  • de ernst en/of duur van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de overtreder;
  • recidive;
  • de omvang van de overtreder;
  • maatregelen die de overtreder heeft genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen;
  • overige bijzondere omstandigheden;
  • de draagkracht van de overtreder.

Voor het vaststellen van boetehoogten zijn nadere regels opgenomen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Ook heeft DNB beleid vastgesteld met betrekking tot het vaststellen van boetehoogten. Zie bijvoorbeeld het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB (Stcrt. 2020, 63846).