Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat wordt verstaan onder een rechtspersoon?

Q&A

Gepubliceerd: 15 oktober 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat wordt verstaan onder een rechtspersoon?

Antwoord:

Rechtspersonen waartegen sancties kunnen worden getroffen, zijn niet alleen rechtspersonen in de zin van het Burgerlijk Wetboek (zoals de BV, de NV, de vereniging en de stichting), maar bijvoorbeeld ook de vennootschap onder firma, de maatschap, de rederij en het doelvermogen. En dit betekent dat dus ook bij een overtreding door één van die laatstgenoemde entiteiten (tevens) de feitelijk leidinggever/opdrachtgever kan worden beboet.
Hieraan kan worden toegevoegd dat niet alleen een natuurlijk persoon, maar ook een rechtspersoon mogelijk als feitelijk leidinggever/opdrachtgever kan worden aangemerkt.