Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb)

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief
De Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 stelt regels die van belang zijn voor de samenstelling van de betalingsbalans in Nederland. Zo schept artikel 7 van deze wet de verplichting om in overeenstemming met de voorschriften die door DNB worden gegeven, aan DNB de inlichtingen en gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de samenstelling van betalingsbalans van Nederland.

Op grond van deze wet verschaft DNB inlichtingen aan de Minister van Financiën voor de bepaling van het algemeen beleid betreffende de financiële betrekkingen met de andere lidstaten en met derde landen.