Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Mogen Account Servicing Payment Service Providers (ASPSPs) hun klanten een dashboard aanbieden?

Q&A

Gepubliceerd: 25 juli 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een ASPSP, meestal is dit een bank, aan de klant een overzicht bieden van de door de klant gegeven toestemmingen voor toegang tot de rekening aan third party providers (TPPs) en mag de ASPSP de toestemming intrekken op verzoek van de klant?

Antwoord:

Ja, een ASPSP, meestal een bank, mag de klant een overzicht bieden van de door de klant gegeven toestemmingen aan TPPs (betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienstverleners). Ook mag een ASPSP de klant binnen dit overzicht op neutrale wijze de mogelijkheid bieden de gegeven toestemming in te trekken. Bij het intrekken van een gegeven toestemming moet de ASPSP de TPP hierover informeren via een gestandaardiseerde notificatie op het gebruikte interface.

ASPSP’s mogen op grond van artikel 32 lid 3 RTS Strong customer authentication and common and secure communication bij het bieden van deze mogelijkheden geen additionele obstakels opwerpen voor betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienstverleners die leiden tot ondermijning van het doel van de PSD2 om een gelijk speelveld te creëren tussen banken en betaalinstellingen.