Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces bij uitbreiding van een bestaande vergunning als betaalinstelling

Gepubliceerd: 22 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Betaalinstellingen mogen betaaldiensten verrichten voor de diensten waarvoor zij een vergunning hebben verkregen. Indien een instelling additionele betaaldiensten wil verrichten, dient de instelling daarvoor een vergunning aan te vragen via het Digitaal loket toezicht.

Voor een bestaande betaaldienstaanbieder die reeds over een vergunning beschikt, is het raadzaam om voorafgaand aan de aanvraag een analyse te maken van wat de uitbreiding naar andere diensten voor de bedrijfsvoering betekent. Dit houdt in dat zij bijvoorbeeld inzichtelijk maakt wat de risico’s zijn die behoren bij het uitbreiden van de activiteiten en op welke wijze deze adequaat worden beheerst. Vervolgens kan zij haar verzoek tot uitbreiding en de bijbehorende analyse toezenden naar haar toezichthouder bij DNB.

Op basis van deze informatie kunnen specifieke aandachtspunten worden teruggekoppeld. Ook zal worden aangegeven hoe het proces verder verloopt en op welke wijze rekening zal worden gehouden met proportionaliteit.

Graag verwijzen wij u naar onze website voor meer informatie over de vergunningaanvraag.