Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sterke cliëntauthenticatie per 14 september 2019

Q&A

Gepubliceerd: 19 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat verwacht DNB van betaaldienstverleners t.a.v. de toepassing van sterke cliëntauthenticatie per 14 september 2019?

Antwoord:

Op 21 juni en 16 oktober 2019 heeft de European Banking Authority (EBA) opinies gepubliceerd over de elementen van sterke cliëntauthenticatie (SCA) en de deadline voor migratie naar SCA.

De EBA erkent mogelijke overgangsproblemen als gevolg van SCA vereisten door onvoldoende tijdige voorbereiding van verschillende marktpartijen in Europa. De EBA geeft de bevoegde autoriteiten daarom de mogelijkheid om specifieke marktpartijen tot 31 december 2020 tijd te geven voor de migratie naar SCA. De wettelijke invoeringstermijn van de RTS blijft daarbij ongewijzigd op 14 september 2019. Met EBA streeft DNB ernaar om binnen Europa tot een uniforme migratie naar de invoering van SCA voor online cardtransacties te komen. Daarom neemt DNB de opinie van de EBA over. DNB zal aan de EBA over de voortgang van de migratie rapporteren door middel van geaggregeerde rapportages.

Conform de EBA opinie dienen betaaldienstverleners die gebruik willen maken van de gefaseerde invoering van SCA voor online cardtransacties hiervoor in 2019 migratieplannen op te stellen en deze uit te voeren. DNB moedigt marktpartijen aan samen te werken ten einde de gefaseerde invoering van SCA op ordelijke wijze te laten verlopen en op 31 december 2020 te voltooien. De Betaalvereniging heeft in dit kader het initiatief genomen om algemene migratieplannen op te stellen en monitoring te coördineren. Deze plannen voldoen aan de eisen die DNB hieraan stelt. Betaaldienstverleners die deze plannen gebruiken en uitvoeren, hoeven geen aanvullende informatie in te dienen bij DNB. Onder toezicht staande instellingen die niet participeren in dit initiatief, kunnen vóór 1 december een migratieplan bij DNB indienen via hun gebruikelijke toezichtrelatie, als zij gebruik willen maken van de gefaseerde invoering van SCA.

Voor meer informatie over het initiatief van de Betaalvereniging kan contact opgenomen worden via sca-migration@Betaalvereniging.nl.