Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verklaring van geen bezwaar onder PSD2

Factsheet

Gepubliceerd: 16 maart 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De PSD2-richtlijn is op 19 februari 2019 in Nederland in werking getreden en daarmee is een verklaring van geen bezwaar (vvgb) verplicht voor bepaalde aandeelhouders van een betaalinstelling.

Het gaat om aandeelhouders met een gekwalificeerde deelneming: aandelenbelang of een zeggenschapsbelang van ten minste 10%.

Hoe moeten aandeelhouders de aanvraag doen?

Een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar (artikel 3:95 Wft) kunt u indienen via het Digitaal Loket Toezicht. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u eHerkenning nodig.

Wanneer moeten aandeelhouders een aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar invullen en insturen?

Voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming heeft u of uw onderneming voorafgaande goedkeuring van DNB nodig. Om tijdig over de nodige vvgb te kunnen beschikken, dient u er rekening mee te houden dat de wettelijke beslistermijn voor een vvgb-aanvraag 62 werkdagen bedraagt. Meer informatie over de duur van de vvgb-aanvraag vindt u op de pagina ‘Duur vvgb-aanvraag’.

Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar?

Ja, voor het beoordelen van een aanvraag van een aandeelhouder van een betaalinstelling brengt DNB kosten in rekening.

Ontdek gerelateerde artikelen