Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling gemoedsbezwaarden Bpf 2000

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Artikel 14 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 maakt het voor (rechts-)personen met gemoedsbezwaren tegen iedere vorm van verzekering, mogelijk een verzoek voor vrijstelling van de verplichtstelling aan te vragen. Dit artikel is nader uitgewerkt in de ministeriële regeling Gemoedsbezwaarden Bpf 2000.

De Regeling Gemoedsbezwaarden Bpf 2000 regelt onder andere op welke wijze de aanvraag voor vrijstelling moet worden ingediend, uitgesplitst naar personen en rechtspersonen. De aanvraag wordt ingediend bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Voorts is in de Regeling bepaald dat degene die vrijstelling heeft gekregen, dezelfde bijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds betaalt als degenen die geen vrijstelling hebben, echter dan in de vorm van spaarbedragen. De werknemer ontvangt de bijdragen op een op zijn naam staande spaarrekening. Ook de bijdragen van de werkgever zijn in de vorm van spaarbijdragen. Geregeld is wat er gebeurt als de werkgever wel en de werknemer niet gemoedsbezwaarde is, en vice versa. Tevens is geregeld op welke wijze de vrijstelling ingetrokken kunnen worden of komen te vervallen.

Ontdek gerelateerde artikelen