Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Factsheet

Binnen bepaalde bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt dan uitgevoerd in een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) dat voor die bedrijfstak is opgericht. Sociale partners kunnen de overheid verzoeken zo´n verplichte deelname op te leggen op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet bpf 2000). Bekende bedrijfstakken met verplichtgestelde bpf-en zijn bijvoorbeeld de bouw (Bpf Bouw) en metalektro (PME), het overheidspersoneel (ABP) en zorg en welzijn (Pfzw).

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Meestal komen sociale partners een pensioenregeling overeen die slechts voor een deel van een bepaalde bedrijfstak geldig is. Zij kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om op grond van de Wet bpf 2000 deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds voor alle werkgevers uit de bedrijfstak verplicht te stellen. De sociale partners die om zo´n verplichtstelling vragen, moeten representatief zijn voor de bedrijfstak en minimaal 60% van het totaal aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak vertegenwoordigen.

De Wet bpf bevat ook regels over de marktafbakening van verplichtgestelde bpf-en ten opzichte van verzekeraars. Die afbakening regelt onder andere dat een verplichtgesteld Bpf volledig onafhankelijk moet opereren van aanbieders die aanvullende producten aanbieden. Het idee achter deze afbakening is dat een verplichtgesteld Bpf door de verplichtstelling automatisch alle werknemers in zijn bestand krijgt, waardoor een Bpf een oneerlijk voordeel kan hebben ten opzichte van verzekeraars en andere pensioenfondsen die hun klantenkring zelf moeten organiseren.

Toezicht

De Wet bpf 2000 bevat geen bepalingen over toezicht. Alle bedrijfstakpensioenfondsen vallen onder de Pensioenwet. De Wet bpf 2000 geeft alleen aanvullende regels voor de verplichtstelling. De Minister van SZW is verantwoordelijk voor het verlenen, wijzigen en intrekken van verplichtstellingen.

Ontdek gerelateerde artikelen