Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Factsheet

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Laatste update: 10 augustus 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft worden de bepalingen van deel 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen uitgewerkt. De regels in dit besluit zijn in beginsel per onderwerp in dezelfde volgorde opgenomen als in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft heeft de volgende 15 hoofdstukken:

 1. Inleidende bepalingen
 2. Vakbekwaamheid van medewerkers
 3. Betrouwbaarheid
 4. Integere uitoefening van het bedrijf
 5. Beheerste uitoefening van het bedrijf
 6. Uitbesteden van werkzaamheden
 7. Klachtenafhandeling
 8. Zorgvuldige dienstverlening
 9. Meldingsplichten
 10. Aanvullende regels betreffende aanbieden
 11. Aanvullende regels betreffende bemiddelen
 12. Aanvullende regels betreffende herverzekeringsbemiddelen
  1. Aanvullende regels betreffende afwikkelondernemingen
 13. Aanvullende regels betreffende optreden als clearinginstelling
 14. Aanvullende regels betreffende verlenen van beleggingsdiensten
  1. Premiepensioeninstellingen
 15. Slotbepalingen

In hoofdstuk1 van het Besluit zijn opgenomen de definities en de regels voor houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het betreft een verbod om in Nederland of vanuit Nederland in een andere lidstaat als dienst van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 15d, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten van het buiten een besloten kring aantrekken of ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden van anderen dan professionele partijen, alsmede een artikel over de melding van aansluiting van ondernemingen bij een houder van collectieve vergunning.

In de hoofdstukken 10 tot en met 14 zijn regels opgenomen die gebaseerd zijn op bepalingen in hoofdstuk 4.3 van de Wft. Deze regels bevatten aanvullende bepalingen voor bepaalde financiële diensten.