Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Factsheet

In het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft worden nadere regels gesteld ten aanzien van het prudentiële toezicht op financiële groepen.

Gepubliceerd: 26 februari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De grondslagen voor dit besluit zijn te vinden in hoofdstuk 3.6 van de Wft. Het Besluit volgt de indeling van dat hoofdstuk en bevat dan ook hoofdstukken over geconsolideerd toezicht op banken, beleggingsondernemingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings, het aanvullend toezicht op Nederlandse verzekeraars in een verzekeringsrichtlijngroep, aanvullend toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang in een richtlijngroep en het aanvullende toezicht op financiële conglomeraten.